Nasz zespół

Lekarz weterynarii, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Specjalista chorób koni oraz radiologii weterynaryjnej.

 

W lecznicy zajmuje się głównie leczeniem zwierząt gospodarskich i domowych. W szczególności specjalizuje się w diagnostyce obrazowej RTG/USG i rozrodzie dużych zwierząt.

Lekarz weterynarii, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie.

 

Specjalista chorób przeżuwaczy. Zajmuje się również diagnostyką, leczeniem małych zwierząt, stomatologią oraz chirurgią miękką.

Lekarz weterynarii, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie.

 

W codziennej praktyce zajmuje się interną (diagnostyka i leczenie małych zwierząt) oraz chirurgią miękką i stomatologią.

Logistyka i marketing.