"Giżyckie Stowarzyszenie BRAT KOT” działa od czerwca 2014 roku. Wcześniej przez rok nosiło nazwę „Stowarzyszenie BRAT KOT” i zarejestrowane było u Starosty.

 

Misja Stowarzyszenia brzmi:
Domagamy się od lokalnych władz zapobiegania
bezdomności kotów i ratujemy te, o które nikt nie dba.

 

W miarę sił łapiemy bezpańskie koty do sterylizacji i kastracji. Od października 2014 roku przy pomocy Gminy Miejskiej Giżycko prowadzimy program „Kociętnik” ratując przed śmiercią potomstwo kotek, których nie udało się złapać do sterylizacji i pomagając dorosłym chorym kotom miejskim wymagającym dłuższej pielęgnacji.

Staramy się dopomóc władzom miejskim stworzyć w Giżycku spójny program zapobiegania bezdomności kotów, m. in. współpracując w tworzeniu kolejnych „stref kotów wolno żyjących”.

Większość naszych członków na co dzień po cichu karmi miejskie koty – tym karmicielom niesiemy pomoc w postaci karmy dla ich podopiecznych. Przed zimą co roku stawiamy kocie domki tam, gdzie ludzie dobrego serca zgłoszą taką potrzebę.

Wśród naszych zamierzeń są akcje informacyjne i edukacyjne na temat obowiązku humanitarnego traktowania zwierząt – również prowadzone wspólnie z miastem.

Prowadzimy permanentną zbiórkę darów dla naszych podopiecznych – na konto (poniżej) lub w postaci karmy i przedmiotów przydatnych w Kociętniku (koce i kocyki, zabawki, miski, ręczniki, pojemniki plastikowe, kuwety itp.)

 

Giżyckie Stowarzyszenie BRAT KOT

Tel. 604 259 090

KRS: 0000512848
NIP: 8451984534
REGON: 281604622
konto: 35 1020 4753 0000 0602 0101 9074