Nasz zespół

Lekarz weterynarii, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Specjalista chorób koni oraz radiologii weterynaryjnej.

 

W lecznicy zajmuje się głównie leczeniem zwierząt gospodarskich i domowych. W szczególności specjalizuje się w diagnostyce obrazowej RTG/USG i rozrodzie dużych zwierząt.

Albsolwentka wydziału medycyny weterynaryjnej w Olsztynie.

Stażysta. Interesuje się kardiologią.

Lekarz weterynarii, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie.

 

Specjalista chorób przeżuwaczy. Zajmuje się również diagnostyką, leczeniem małych zwierząt, stomatologią oraz chirurgią miękką.

Lekarz weterynarii, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie.

 

W codziennej praktyce zajmuje się interną (diagnostyka i leczenie małych zwierząt) oraz diagnostyką laboratoryjną.

Lekarz weterynarii, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie.

 

Na co dzień zajmuje się interną bydła oraz zwierząt towarzyszących.

Lekarz weterynarii, absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w  Olsztynie.

Stażystka

Na co dzień zajmuje się okulistyką, interną oraz chirurgią miękką.